KQXS, Kết quả xổ số ngày 30-06-2017, KQXS 30/06, Ket qua xo so 30-06, KQXS toan quoc, Xo so 30/06, Xổ số kiến thiết ngày 30/06/2017, XSKT trực tiếp hôm nay…

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'

Vĩnh Long (XSVL)

Bình Dương (XSBD)

Trà Vinh (XSTV)

Giải 8100.000 78 80 71
Giải 7200.000 800 037 976
Giải 6400.000đ 1338 0463 4646 4508 7905 2236 5530 3612 8071
Giải 51 triệu 7935 3568 4693
Giải 43 triệu 19103 50080 33739 84402 16314 14772 08106 80582 29932 55026 02092 20279 35916 23648 20938 09870 49444 73521 55528 24804 99785
Giải 310 triệu 27447 58355 61451 33462 22064 50606
Giải 220 triệu 17690 63085 67504
Giải 130 triệu 47120 48964 13817
ĐB2 tỷ 505417 807494 522149
Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'

Gia Lai (XSGL)

Ninh Thuận (XSNT)

Giải 8100.000 92 25
Giải 7250.000 854 766
Giải 6500.000 5033 9461 2641 1854 6061 8101
Giải 51 triệu 2520 5314
Giải 42.5 triệu 92342 64870 66075 45522 10708 41936 07144 66479 69085 17271 71574 53363 47562 63610
Giải 35 triệu 82170 62968 07311 35553
Giải 210 triệu 57813 51205
Giải 140 triệu 95840 06690
ĐB250 triệu 767311 054825
Giờ quay thưởng: 18h15' - 18h45'

XSMB Thứ 6 (XSHP)

Giải 120 triệu 35382
Giải 25 triệu 17963 97793
Giải 32 triệu 27932 21644 71290 98496 74299 03841
Giải 4400.000 7837 3583 8165 2019
Giải 5200.000 5303 4577 4781 4941 6141 9769
Giải 6100.000 073 555 164
Giải 740.000 86 19 48 58
ĐB50 triệu 56409
Các mã trúng đặc biệt 1 Tỷ
2YR-3YR-1YR
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79