Link xem trận đấu giữa Mayweather vs McGregor (trực tiếp)

Trận so găng thế kỷ, hàng tỷ người xem giữa Mayweather vs McGregor diễn ra lúc 11h ngày 27/8/2017 thay vì 10h như dự kiến. 

Đây là trận đấu mà cả thế giới chờ đợi. Mayweather và McGregor đều muốn trở thành kẻ chiến thắng, không chỉ vì tiền bạc.

Link xem trực tiếp bên dưới:

http://www.footygolo.com/p/channel-youtube.html

http://livesport.ws/stream/87389

http://livesport.ws/stream/87390

http://livesport.ws/stream/87394

Link Ace Stream:

acestream://0e4cdab5a89bf2100067e5864242e729fff9489d

acestream://5645ae13ce84aac9313d05a28232240d4f642d7e

acestream://448cf408d71ac9f5aab3398ae6210ba00280ba53

acestream://4ae9fe22834877fe821f03321187d82015a80ea9

acestream://e992306817e99ad4ca67adc6d50ca35aa27641d7

acestream://6db89187eaadbe076300d9c268da35ad9630a554