Người trúng thưởng

17.491.608.500 đ
Bà K.T
Tây Ninh
Mega 6/45
Kỳ #77 - 13/01/2017
122429323739
28.747.032.500 đ
Ông L.T.H
Tp. Hồ Chí Minh
Mega 6/45
Kỳ #76 - 11/01/2017
020821293745
30.531.270.500 đ
Ông Đ
Tp. Hồ Chí Minh
Mega 6/45
Kỳ #74 - 06/01/2017
223034364345
48.794.185.000 đ
Ông N.B.H
Tp. Hồ Chí Minh
Mega 6/45
Kỳ #72 - 01/01/2017
091824333639
79.616.492.500 đ
Ông T.V.L và Ông P.V.V
Bến Tre, Thái Bình
Mega 6/45
Kỳ #69 - 25/12/2016
051220293436
69.582.180.000 đ
Ông H.V.T
Tp. Hồ Chí Minh
Mega 6/45
Kỳ #61 - 07/12/2016
132327283245
54.886.916.500 đ
Bà N.T.H.H
Cần Thơ
Mega 6/45
Kỳ #57 - 27/11/2016
121617182230
56.100.126.000 đ
Ông D
Vũng Tàu
Mega 6/45
Kỳ #54 - 20/11/2016
092333384142
71.066.641.000 đ
Ông D
Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Mega 6/45
Kỳ #51 - 13/11/2016
112325343645
64.808.542.500 đ
Ông A
Đồng Nai
Mega 6/45
Kỳ #46 - 02/11/2016
030508101322
92.030.182.500 đ
Ông Thái
Trà Vinh
Mega 6/45
Kỳ #39 - 16/10/2016
052131333842