Video: Quay thưởng KQ XSTC MEGA 6/45 – Vietlott - Ngày 11/08/2017

Kỳ Quay Số 166 - Ngày 11/8/2017- Chương trình QSMT xổ số tự chọn Vietlott sản phẩm MEGA6/45 được hợp tác giữa VIETLOTT và VTC MOBILE, truyền hình trực tiếp trên VTC7 TODAYTV từ 18h-18h30 T4-T6-CN.

Video: Quay thưởng KQ XSTC MEGA 6/45 – Vietlott - Ngày 11/08/2017

Kỳ Quay Số 166 - Ngày 11/8/2017- Chương trình QSMT xổ số tự chọn Vietlott sản phẩm MEGA6/45 được hợp tác giữa VIETLOTT và VTC MOBILE, truyền hình trực tiếp trên VTC7 TODAYTV từ 18h-18h30 T4-T6-CN.

Video: Quay thưởng KQ XSTC MEGA 6/45 – Vietlott - Ngày 11/08/2017

Kỳ Quay Số 166 - Ngày 11/8/2017- Chương trình QSMT xổ số tự chọn Vietlott sản phẩm MEGA6/45 được hợp tác giữa VIETLOTT và VTC MOBILE, truyền hình trực tiếp trên VTC7 TODAYTV từ 18h-18h30 T4-T6-CN.

Video: Quay thưởng KQ XSTC MEGA 6/45 – Vietlott - Ngày 11/08/2017

Kỳ Quay Số 166 - Ngày 11/8/2017- Chương trình QSMT xổ số tự chọn Vietlott sản phẩm MEGA6/45 được hợp tác giữa VIETLOTT và VTC MOBILE, truyền hình trực tiếp trên VTC7 TODAYTV từ 18h-18h30 T4-T6-CN.

Video: Quay thưởng KQ XSTC MEGA 6/45 – Vietlott - Ngày 11/08/2017

Kỳ Quay Số 166 - Ngày 11/8/2017- Chương trình QSMT xổ số tự chọn Vietlott sản phẩm MEGA6/45 được hợp tác giữa VIETLOTT và VTC MOBILE, truyền hình trực tiếp trên VTC7 TODAYTV từ 18h-18h30 T4-T6-CN.

Video: Quay thưởng KQ XSTC MEGA 6/45 – Vietlott - Ngày 11/08/2017

Kỳ Quay Số 166 - Ngày 11/8/2017- Chương trình QSMT xổ số tự chọn Vietlott sản phẩm MEGA6/45 được hợp tác giữa VIETLOTT và VTC MOBILE, truyền hình trực tiếp trên VTC7 TODAYTV từ 18h-18h30 T4-T6-CN.