Giá trị dự thưởng Xổ Số Tự Chọn – Mega 6/45

1. Tham gia dự thưởng một bộ số:

(Khách hàng chọn 06 số để tạo thành một bộ số XỔ SỐ TỰ CHỌN)

Giá trị tham gia dự thưởng: 10.000 VNĐ

 

2. Tham gia dự thưởng nhiều bộ số (chơi bao):

Giá trị tham gia dự thưởng = 10.000 VNĐ x số bộ số tham gia dự thưởng.

(Chi tiết vui lòng xem trong bảng dưới đây)

Mega_OK
Số lượng các số được chọnSố lượng bộ số tham gia dự thưởng Giá trị tham gia dự thưởng (VNĐ)
5 (Bao 5)40400.000
7 (Bao 7)770.000
8 (Bao 8)28280.000
9 (Bao 9)84840.000
10 (Bao 10)2102.100.000
11 (Bao 11)4624.620.000
12 (Bao 12)9249.240.000
13 (Bao 13)1.71617.160.000
14 (Bao 14)3.00330.030.000
15 (Bao 15)5.00550.050.000
18 (Bao 18)18.564185.640.000