XSDNGXSDNAXSDNANGSXDNG – Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay, KQ XSDANANG, XS Đà Nẵng thứ 4, thứ 7 trực tiếp lúc 17h15 tại công ty xổ số Đà Nẵng.

XSDNG Thứ 7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 23/9/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
34
giải 7
740
giải 6
9749 8262 8901
giải 5
2461
giải 4
32416 92455 62667 25420 34795 77502 03631
giải 3
01758 72166
giải 2
01302
giải 1
31064
giải đb
669102
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng
5 điểm ( 10 lượt )

XSDNG Thứ 4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/9/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
40
giải 7
935
giải 6
5168 0837 4239
giải 5
3484
giải 4
26086 93244 09813 07112 31165 77351 68435
giải 3
35846 55564
giải 2
96447
giải 1
52904
giải đb
408318
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 16/9/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
44
giải 7
716
giải 6
9653 9654 0568
giải 5
7207
giải 4
55661 49926 02496 21625 57068 00773 25799
giải 3
37930 71376
giải 2
28775
giải 1
18639
giải đb
269609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 13/9/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
01
giải 7
158
giải 6
8787 4048 4302
giải 5
5571
giải 4
27786 67761 47991 61643 97405 01035 36621
giải 3
81950 29911
giải 2
66251
giải 1
96671
giải đb
217102
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 9/9/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
96
giải 7
707
giải 6
8011 5041 4371
giải 5
1026
giải 4
96032 30867 38884 77540 50311 01430 84366
giải 3
15418 01863
giải 2
89892
giải 1
02232
giải đb
351022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 6/9/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
20
giải 7
071
giải 6
6867 1536 1658
giải 5
5840
giải 4
75243 18744 33372 68349 51163 45235 37844
giải 3
89393 11756
giải 2
01980
giải 1
59408
giải đb
772371
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 2/9/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
29
giải 7
356
giải 6
1979 3038 8219
giải 5
8028
giải 4
17652 90710 98319 40729 51506 47123 26806
giải 3
24809 81597
giải 2
73786
giải 1
91453
giải đb
583625
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 30/8/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
53
giải 7
226
giải 6
7444 9216 5883
giải 5
3877
giải 4
91982 44593 99111 51580 09839 69578 48395
giải 3
52748 73666
giải 2
66484
giải 1
73014
giải đb
229215
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 26/8/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
66
giải 7
443
giải 6
8165 1848 0310
giải 5
8641
giải 4
08106 99951 72396 95686 36480 81450 58356
giải 3
26880 53982
giải 2
96803
giải 1
53554
giải đb
725743
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 23/8/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
22
giải 7
021
giải 6
7263 7084 7297
giải 5
1887
giải 4
39339 41957 19472 22140 99445 09839 56061
giải 3
99922 92245
giải 2
36299
giải 1
49979
giải đb
179595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 19/8/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
89
giải 7
068
giải 6
4769 1807 8445
giải 5
6697
giải 4
36430 14262 10668 42296 68065 87154 70390
giải 3
25725 21328
giải 2
73342
giải 1
00920
giải đb
812965
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 16/8/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
47
giải 7
167
giải 6
0846 0975 1029
giải 5
0947
giải 4
33354 81081 24515 71324 43952 70070 16348
giải 3
52581 30467
giải 2
62683
giải 1
51068
giải đb
351771
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 12/8/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
47
giải 7
463
giải 6
0686 0486 5170
giải 5
8804
giải 4
47806 70776 99275 39148 05066 64978 02068
giải 3
20776 27143
giải 2
50240
giải 1
15313
giải đb
902383
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 9/8/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
13
giải 7
449
giải 6
2989 9773 1430
giải 5
7914
giải 4
72464 30381 60615 46512 45398 92556 87137
giải 3
63464 95922
giải 2
92842
giải 1
65968
giải đb
199910
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 5/8/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
53
giải 7
773
giải 6
1737 1380 5198
giải 5
8849
giải 4
02882 54777 22674 44827 01418 22768 87200
giải 3
47172 03936
giải 2
45001
giải 1
40049
giải đb
975274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 2/8/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
07
giải 7
610
giải 6
1922 1465 7917
giải 5
5872
giải 4
90995 82726 86917 39774 07104 01757 31948
giải 3
93175 93139
giải 2
52230
giải 1
86508
giải đb
816909
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

XSDNG Thứ 7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 29/7/2017

Giờ quay thưởng: 17h15' - 17h45'
giải 8
25
giải 7
452
giải 6
3298 6176 4428
giải 5
2560
giải 4
74799 66280 40405 00960 23467 88193 30787
giải 3
67630 88962
giải 2
99764
giải 1
67358
giải đb
268753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng

Thông tin Xổ Số Đà Nẵng

Xổ xố kiến thiết Đà Nẵng – XSDNG mở thưởng vào Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần

Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng (XSDNG – XSDNA – XSDNANG – XSDANANG) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (XSKT) Miền Trung, và cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên website Atrungroi.com

Tại website xổ số Atrungroi.com quí độc giả có thể xem bảng kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, kết quả xổ số Đà Nẵng (KQXSDNG) siêu chuẩn, siêu chính xác nhất và hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra chúng tôi còn cập nhật kết quả tất cả các đài xổ số trên toàn quốc, ví dụ như XSTP, XSBDINH, XSCT…

Cơ cấu giải thưởng của Xổ số Đà Nẵng (XSDNA)

01 Giải đặc biệt

Trị giá

250.000.000 đ

10 Giải nhất

Mỗi giải trị giá

40.000.000 đ

10 Giải nhì

Mỗi giải trị giá

10.000.000 đ

20 Giải ba

Mỗi giải trị giá

5.000.000 đ

70 Giải tư

Mỗi giải trị giá

2.500.000 đ

100 Giải năm

Mỗi giải trị giá

1.000.000 đ

300 Giải sáu

Mỗi giải trị giá

500.000 đ

1.000 Giải bảy

Mỗi giải trị giá

250.000 đ

10.000 Giải tám

Mỗi giải trị giá

100.000 đ

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 5 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 500.000đ

– Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Địa điểm nhận giải trúng thưởng Xổ số Đà Nẵng (XSDNA):

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 308, đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: (84.511) 3621909

Các từ khóa liên quan

XSDNG, XS Đà Nẵng, XS Da Nang, Xổ số Đà Nẵng, Xo so Da Nang, Kết quả xổ số Đà Nẵng, Ket qua xo so da nang, KQXSDNG, XSDN hôm nay, XSDN hom nay, XSDN Trực tiếp, XSDN truc tiep.

Xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay, xo so kien thiet Da Nang hom qua, xsDNG hom nay, xsktDNG hom nay, so xo kien thiet Da Nang, xosokienthiet Da Nang, soxokienthiet Da Nang, sx kien thiet Da Nang

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay, ket qua xo so Da Nang, ket qua so so Da Nang, ket qua so xo DNG, ketquaxoso, ketquasoxo Da Nang, kqxs Da Nang

Xổ số trực tiếp Đà Nẵng, xo so truc tiep Da Nang, so xo Da Nang, xosoDaNang, xsDNG truc tiep, tttt DNG

Xổ số Đà Nẵng hôm nay, xo so Da Nang hom nay, xsDNG, sxDNG, xx Da Nang, sxDaNang, kq xsktDNG, kqxskt Da Nang

đài Đà Nẵng, soso Da Nang, xổ xố Đà Nẵng, xo xo Da Nang, xs Da Nang, sx Da Nang

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79