Thống Kê Đầu Đuôi Miền Bắc – TK đầu đuôi lô tô XSMB

Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Trước khi xem thống kê xổ số Miền Bắc, mời bạn xem lại kết quả XSMB được cập nhật đầy đủ mõi kỳ tại ATRÚNGRỒI.COM

Bạn đang xem thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc được thực hiện bởi website ATrungRoi.com. Tính năng giúp bạn xem được số lần về của bộ số có đầu đuôi lô tô theo từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn. Từ đó làm cơ sở cho bạn ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày. Thật tiện lợi phải không nào.

Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Bắc từ ngày 29/4/2023 đến ngày 29/5/2023

array(30) { [0]=> object(stdClass)#7614 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-28" ["DAU0"]=> int(0) ["DAU1"]=> int(2) ["DAU2"]=> int(5) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(1) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(1) ["DAU7"]=> int(5) ["DAU8"]=> int(6) ["DAU9"]=> int(1) } [1]=> object(stdClass)#7661 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-27" ["DAU0"]=> int(1) ["DAU1"]=> int(3) ["DAU2"]=> int(2) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(6) ["DAU5"]=> int(2) ["DAU6"]=> int(3) ["DAU7"]=> int(3) ["DAU8"]=> int(2) ["DAU9"]=> int(2) } [2]=> object(stdClass)#7596 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-26" ["DAU0"]=> int(3) ["DAU1"]=> int(5) ["DAU2"]=> int(2) ["DAU3"]=> int(4) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(4) ["DAU6"]=> int(1) ["DAU7"]=> int(1) ["DAU8"]=> int(2) ["DAU9"]=> int(2) } [3]=> object(stdClass)#7616 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-25" ["DAU0"]=> int(5) ["DAU1"]=> int(2) ["DAU2"]=> int(1) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(2) ["DAU5"]=> int(2) ["DAU6"]=> int(2) ["DAU7"]=> int(2) ["DAU8"]=> int(6) ["DAU9"]=> int(2) } [4]=> object(stdClass)#7668 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-24" ["DAU0"]=> int(2) ["DAU1"]=> int(2) ["DAU2"]=> int(0) ["DAU3"]=> int(0) ["DAU4"]=> int(4) ["DAU5"]=> int(2) ["DAU6"]=> int(6) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(4) ["DAU9"]=> int(3) } [5]=> object(stdClass)#7534 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-23" ["DAU0"]=> int(3) ["DAU1"]=> int(3) ["DAU2"]=> int(2) ["DAU3"]=> int(2) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(3) ["DAU7"]=> int(1) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(4) } [6]=> object(stdClass)#7537 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-22" ["DAU0"]=> int(4) ["DAU1"]=> int(4) ["DAU2"]=> int(1) ["DAU3"]=> int(2) ["DAU4"]=> int(2) ["DAU5"]=> int(5) ["DAU6"]=> int(3) ["DAU7"]=> int(0) ["DAU8"]=> int(2) ["DAU9"]=> int(4) } [7]=> object(stdClass)#7694 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-21" ["DAU0"]=> int(2) ["DAU1"]=> int(1) ["DAU2"]=> int(3) ["DAU3"]=> int(2) ["DAU4"]=> int(6) ["DAU5"]=> int(2) ["DAU6"]=> int(2) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(0) ["DAU9"]=> int(5) } [8]=> object(stdClass)#7692 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-20" ["DAU0"]=> int(2) ["DAU1"]=> int(0) ["DAU2"]=> int(1) ["DAU3"]=> int(5) ["DAU4"]=> int(1) ["DAU5"]=> int(4) ["DAU6"]=> int(2) ["DAU7"]=> int(6) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(3) } [9]=> object(stdClass)#7693 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-19" ["DAU0"]=> int(2) ["DAU1"]=> int(4) ["DAU2"]=> int(1) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(0) ["DAU5"]=> int(7) ["DAU6"]=> int(2) ["DAU7"]=> int(2) ["DAU8"]=> int(5) ["DAU9"]=> int(1) } [10]=> object(stdClass)#7691 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-18" ["DAU0"]=> int(0) ["DAU1"]=> int(3) ["DAU2"]=> int(4) ["DAU3"]=> int(5) ["DAU4"]=> int(2) ["DAU5"]=> int(4) ["DAU6"]=> int(2) ["DAU7"]=> int(3) ["DAU8"]=> int(2) ["DAU9"]=> int(2) } [11]=> object(stdClass)#7690 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-17" ["DAU0"]=> int(2) ["DAU1"]=> int(4) ["DAU2"]=> int(4) ["DAU3"]=> int(4) ["DAU4"]=> int(6) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(0) ["DAU7"]=> int(3) ["DAU8"]=> int(0) ["DAU9"]=> int(1) } [12]=> object(stdClass)#7648 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-16" ["DAU0"]=> int(2) ["DAU1"]=> int(2) ["DAU2"]=> int(0) ["DAU3"]=> int(6) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(1) ["DAU7"]=> int(3) ["DAU8"]=> int(4) ["DAU9"]=> int(3) } [13]=> object(stdClass)#949 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-15" ["DAU0"]=> int(6) ["DAU1"]=> int(1) ["DAU2"]=> int(1) ["DAU3"]=> int(4) ["DAU4"]=> int(2) ["DAU5"]=> int(4) ["DAU6"]=> int(2) ["DAU7"]=> int(1) ["DAU8"]=> int(4) ["DAU9"]=> int(2) } [14]=> object(stdClass)#7621 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-14" ["DAU0"]=> int(3) ["DAU1"]=> int(2) ["DAU2"]=> int(2) ["DAU3"]=> int(1) ["DAU4"]=> int(4) ["DAU5"]=> int(6) ["DAU6"]=> int(2) ["DAU7"]=> int(3) ["DAU8"]=> int(1) ["DAU9"]=> int(3) } [15]=> object(stdClass)#7536 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-13" ["DAU0"]=> int(4) ["DAU1"]=> int(4) ["DAU2"]=> int(2) ["DAU3"]=> int(2) ["DAU4"]=> int(4) ["DAU5"]=> int(0) ["DAU6"]=> int(3) ["DAU7"]=> int(2) ["DAU8"]=> int(1) ["DAU9"]=> int(5) } [16]=> object(stdClass)#7649 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-12" ["DAU0"]=> int(4) ["DAU1"]=> int(4) ["DAU2"]=> int(0) ["DAU3"]=> int(2) ["DAU4"]=> int(5) ["DAU5"]=> int(2) ["DAU6"]=> int(1) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(2) ["DAU9"]=> int(3) } [17]=> object(stdClass)#7658 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-11" ["DAU0"]=> int(1) ["DAU1"]=> int(1) ["DAU2"]=> int(1) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(4) ["DAU6"]=> int(4) ["DAU7"]=> int(5) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(2) } [18]=> object(stdClass)#7618 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-10" ["DAU0"]=> int(4) ["DAU1"]=> int(1) ["DAU2"]=> int(2) ["DAU3"]=> int(1) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(6) ["DAU6"]=> int(2) ["DAU7"]=> int(2) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(3) } [19]=> object(stdClass)#7622 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-09" ["DAU0"]=> int(1) ["DAU1"]=> int(1) ["DAU2"]=> int(5) ["DAU3"]=> int(2) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(6) ["DAU7"]=> int(3) ["DAU8"]=> int(2) ["DAU9"]=> int(1) } [20]=> object(stdClass)#7623 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-08" ["DAU0"]=> int(2) ["DAU1"]=> int(1) ["DAU2"]=> int(2) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(5) ["DAU5"]=> int(1) ["DAU6"]=> int(4) ["DAU7"]=> int(2) ["DAU8"]=> int(4) ["DAU9"]=> int(3) } [21]=> object(stdClass)#7624 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-07" ["DAU0"]=> int(1) ["DAU1"]=> int(3) ["DAU2"]=> int(2) ["DAU3"]=> int(5) ["DAU4"]=> int(4) ["DAU5"]=> int(0) ["DAU6"]=> int(6) ["DAU7"]=> int(0) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(3) } [22]=> object(stdClass)#7625 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-06" ["DAU0"]=> int(4) ["DAU1"]=> int(6) ["DAU2"]=> int(5) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(1) ["DAU5"]=> int(2) ["DAU6"]=> int(4) ["DAU7"]=> int(1) ["DAU8"]=> int(0) ["DAU9"]=> int(1) } [23]=> object(stdClass)#7626 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-05" ["DAU0"]=> int(0) ["DAU1"]=> int(3) ["DAU2"]=> int(3) ["DAU3"]=> int(4) ["DAU4"]=> int(5) ["DAU5"]=> int(5) ["DAU6"]=> int(2) ["DAU7"]=> int(2) ["DAU8"]=> int(1) ["DAU9"]=> int(2) } [24]=> object(stdClass)#7653 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-04" ["DAU0"]=> int(3) ["DAU1"]=> int(3) ["DAU2"]=> int(3) ["DAU3"]=> int(2) ["DAU4"]=> int(4) ["DAU5"]=> int(1) ["DAU6"]=> int(5) ["DAU7"]=> int(2) ["DAU8"]=> int(2) ["DAU9"]=> int(2) } [25]=> object(stdClass)#7666 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-03" ["DAU0"]=> int(2) ["DAU1"]=> int(3) ["DAU2"]=> int(4) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(1) ["DAU5"]=> int(2) ["DAU6"]=> int(5) ["DAU7"]=> int(2) ["DAU8"]=> int(2) ["DAU9"]=> int(3) } [26]=> object(stdClass)#7663 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-02" ["DAU0"]=> int(5) ["DAU1"]=> int(1) ["DAU2"]=> int(1) ["DAU3"]=> int(1) ["DAU4"]=> int(2) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(5) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(2) } [27]=> object(stdClass)#7594 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-01" ["DAU0"]=> int(3) ["DAU1"]=> int(4) ["DAU2"]=> int(2) ["DAU3"]=> int(0) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(1) ["DAU7"]=> int(2) ["DAU8"]=> int(6) ["DAU9"]=> int(3) } [28]=> object(stdClass)#7652 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-04-30" ["DAU0"]=> int(3) ["DAU1"]=> int(3) ["DAU2"]=> int(2) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(2) ["DAU5"]=> int(1) ["DAU6"]=> int(4) ["DAU7"]=> int(3) ["DAU8"]=> int(6) ["DAU9"]=> int(0) } [29]=> object(stdClass)#7628 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-04-29" ["DAU0"]=> int(4) ["DAU1"]=> int(1) ["DAU2"]=> int(5) ["DAU3"]=> int(4) ["DAU4"]=> int(1) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(3) ["DAU7"]=> int(1) ["DAU8"]=> int(1) ["DAU9"]=> int(4) } } int(11) int(30)
Ngày Đầu
0
Đầu
1
Đầu
2
Đầu
3
Đầu
4
Đầu
5
Đầu
6
Đầu
7
Đầu
8
Đầu
9