Thống Kê Đầu Đuôi Miền Nam – TK đầu đuôi lô tô XSMN

Thống kê đầu đuôi loto Miền Nam

Trước khi xem thống kê xổ số Miền Nam, mời bạn xem lại kết quả XSMN được cập nhật đầy đủ mõi kỳ tại ATRÚNGRỒI.COM

Bạn đang xem thống kê đầu đuôi lô tô Miền Nam được thực hiện bởi website ATrungRoi.com. Tính năng giúp bạn xem được số lần về của bộ số có đầu đuôi lô tô theo từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn. Từ đó làm cơ sở cho bạn ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày. Thật tiện lợi phải không nào.

Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Nam từ ngày 29/4/2023 đến ngày 29/5/2023

array(30) { [0]=> object(stdClass)#7272 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-28" ["DAU0"]=> int(5) ["DAU1"]=> int(3) ["DAU2"]=> int(2) ["DAU3"]=> int(6) ["DAU4"]=> int(5) ["DAU5"]=> int(11) ["DAU6"]=> int(0) ["DAU7"]=> int(8) ["DAU8"]=> int(10) ["DAU9"]=> int(4) } [1]=> object(stdClass)#7323 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-27" ["DAU0"]=> int(5) ["DAU1"]=> int(4) ["DAU2"]=> int(6) ["DAU3"]=> int(4) ["DAU4"]=> int(11) ["DAU5"]=> int(4) ["DAU6"]=> int(8) ["DAU7"]=> int(13) ["DAU8"]=> int(11) ["DAU9"]=> int(6) } [2]=> object(stdClass)#7254 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-26" ["DAU0"]=> int(5) ["DAU1"]=> int(5) ["DAU2"]=> int(5) ["DAU3"]=> int(13) ["DAU4"]=> int(7) ["DAU5"]=> int(4) ["DAU6"]=> int(3) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(5) ["DAU9"]=> int(3) } [3]=> object(stdClass)#7274 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-25" ["DAU0"]=> int(3) ["DAU1"]=> int(5) ["DAU2"]=> int(4) ["DAU3"]=> int(7) ["DAU4"]=> int(6) ["DAU5"]=> int(8) ["DAU6"]=> int(7) ["DAU7"]=> int(3) ["DAU8"]=> int(5) ["DAU9"]=> int(6) } [4]=> object(stdClass)#7330 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-24" ["DAU0"]=> int(1) ["DAU1"]=> int(10) ["DAU2"]=> int(4) ["DAU3"]=> int(4) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(7) ["DAU6"]=> int(4) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(7) ["DAU9"]=> int(10) } [5]=> object(stdClass)#7195 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-23" ["DAU0"]=> int(5) ["DAU1"]=> int(8) ["DAU2"]=> int(4) ["DAU3"]=> int(5) ["DAU4"]=> int(5) ["DAU5"]=> int(5) ["DAU6"]=> int(4) ["DAU7"]=> int(7) ["DAU8"]=> int(4) ["DAU9"]=> int(7) } [6]=> object(stdClass)#7198 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-22" ["DAU0"]=> int(3) ["DAU1"]=> int(8) ["DAU2"]=> int(3) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(7) ["DAU5"]=> int(5) ["DAU6"]=> int(4) ["DAU7"]=> int(8) ["DAU8"]=> int(7) ["DAU9"]=> int(6) } [7]=> object(stdClass)#7356 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-21" ["DAU0"]=> int(3) ["DAU1"]=> int(5) ["DAU2"]=> int(6) ["DAU3"]=> int(7) ["DAU4"]=> int(2) ["DAU5"]=> int(11) ["DAU6"]=> int(6) ["DAU7"]=> int(8) ["DAU8"]=> int(2) ["DAU9"]=> int(4) } [8]=> object(stdClass)#7354 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-20" ["DAU0"]=> int(11) ["DAU1"]=> int(7) ["DAU2"]=> int(8) ["DAU3"]=> int(8) ["DAU4"]=> int(7) ["DAU5"]=> int(8) ["DAU6"]=> int(9) ["DAU7"]=> int(3) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(8) } [9]=> object(stdClass)#7355 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-19" ["DAU0"]=> int(7) ["DAU1"]=> int(7) ["DAU2"]=> int(7) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(2) ["DAU6"]=> int(10) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(8) } [10]=> object(stdClass)#7353 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-18" ["DAU0"]=> int(4) ["DAU1"]=> int(4) ["DAU2"]=> int(7) ["DAU3"]=> int(6) ["DAU4"]=> int(4) ["DAU5"]=> int(5) ["DAU6"]=> int(1) ["DAU7"]=> int(11) ["DAU8"]=> int(5) ["DAU9"]=> int(7) } [11]=> object(stdClass)#7352 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-17" ["DAU0"]=> int(1) ["DAU1"]=> int(6) ["DAU2"]=> int(6) ["DAU3"]=> int(5) ["DAU4"]=> int(7) ["DAU5"]=> int(9) ["DAU6"]=> int(6) ["DAU7"]=> int(7) ["DAU8"]=> int(6) ["DAU9"]=> int(1) } [12]=> object(stdClass)#7306 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-16" ["DAU0"]=> int(5) ["DAU1"]=> int(5) ["DAU2"]=> int(3) ["DAU3"]=> int(5) ["DAU4"]=> int(7) ["DAU5"]=> int(5) ["DAU6"]=> int(7) ["DAU7"]=> int(11) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(3) } [13]=> object(stdClass)#7197 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-15" ["DAU0"]=> int(8) ["DAU1"]=> int(4) ["DAU2"]=> int(4) ["DAU3"]=> int(8) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(9) ["DAU6"]=> int(3) ["DAU7"]=> int(2) ["DAU8"]=> int(6) ["DAU9"]=> int(7) } [14]=> object(stdClass)#7279 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-14" ["DAU0"]=> int(5) ["DAU1"]=> int(6) ["DAU2"]=> int(4) ["DAU3"]=> int(7) ["DAU4"]=> int(7) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(8) ["DAU7"]=> int(7) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(4) } [15]=> object(stdClass)#7196 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-13" ["DAU0"]=> int(8) ["DAU1"]=> int(8) ["DAU2"]=> int(7) ["DAU3"]=> int(10) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(8) ["DAU6"]=> int(4) ["DAU7"]=> int(7) ["DAU8"]=> int(7) ["DAU9"]=> int(10) } [16]=> object(stdClass)#7307 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-12" ["DAU0"]=> int(4) ["DAU1"]=> int(3) ["DAU2"]=> int(5) ["DAU3"]=> int(9) ["DAU4"]=> int(7) ["DAU5"]=> int(7) ["DAU6"]=> int(6) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(5) ["DAU9"]=> int(4) } [17]=> object(stdClass)#7320 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-11" ["DAU0"]=> int(6) ["DAU1"]=> int(7) ["DAU2"]=> int(5) ["DAU3"]=> int(8) ["DAU4"]=> int(6) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(4) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(8) } [18]=> object(stdClass)#7319 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-10" ["DAU0"]=> int(8) ["DAU1"]=> int(11) ["DAU2"]=> int(6) ["DAU3"]=> int(4) ["DAU4"]=> int(6) ["DAU5"]=> int(1) ["DAU6"]=> int(5) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(4) ["DAU9"]=> int(5) } [19]=> object(stdClass)#7280 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-09" ["DAU0"]=> int(7) ["DAU1"]=> int(5) ["DAU2"]=> int(7) ["DAU3"]=> int(3) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(7) ["DAU6"]=> int(10) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(7) ["DAU9"]=> int(1) } [20]=> object(stdClass)#7281 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-08" ["DAU0"]=> int(6) ["DAU1"]=> int(7) ["DAU2"]=> int(6) ["DAU3"]=> int(4) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(5) ["DAU7"]=> int(6) ["DAU8"]=> int(5) ["DAU9"]=> int(9) } [21]=> object(stdClass)#7282 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-07" ["DAU0"]=> int(5) ["DAU1"]=> int(5) ["DAU2"]=> int(3) ["DAU3"]=> int(6) ["DAU4"]=> int(4) ["DAU5"]=> int(4) ["DAU6"]=> int(5) ["DAU7"]=> int(5) ["DAU8"]=> int(11) ["DAU9"]=> int(6) } [22]=> object(stdClass)#7283 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-06" ["DAU0"]=> int(4) ["DAU1"]=> int(6) ["DAU2"]=> int(9) ["DAU3"]=> int(8) ["DAU4"]=> int(7) ["DAU5"]=> int(4) ["DAU6"]=> int(14) ["DAU7"]=> int(5) ["DAU8"]=> int(9) ["DAU9"]=> int(6) } [23]=> object(stdClass)#7284 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-05" ["DAU0"]=> int(7) ["DAU1"]=> int(6) ["DAU2"]=> int(3) ["DAU3"]=> int(8) ["DAU4"]=> int(6) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(2) ["DAU7"]=> int(9) ["DAU8"]=> int(2) ["DAU9"]=> int(8) } [24]=> object(stdClass)#7311 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-04" ["DAU0"]=> int(10) ["DAU1"]=> int(3) ["DAU2"]=> int(7) ["DAU3"]=> int(7) ["DAU4"]=> int(8) ["DAU5"]=> int(3) ["DAU6"]=> int(4) ["DAU7"]=> int(4) ["DAU8"]=> int(3) ["DAU9"]=> int(5) } [25]=> object(stdClass)#7328 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-03" ["DAU0"]=> int(3) ["DAU1"]=> int(6) ["DAU2"]=> int(6) ["DAU3"]=> int(6) ["DAU4"]=> int(6) ["DAU5"]=> int(1) ["DAU6"]=> int(6) ["DAU7"]=> int(7) ["DAU8"]=> int(4) ["DAU9"]=> int(9) } [26]=> object(stdClass)#7324 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-02" ["DAU0"]=> int(9) ["DAU1"]=> int(4) ["DAU2"]=> int(1) ["DAU3"]=> int(6) ["DAU4"]=> int(3) ["DAU5"]=> int(7) ["DAU6"]=> int(5) ["DAU7"]=> int(6) ["DAU8"]=> int(6) ["DAU9"]=> int(7) } [27]=> object(stdClass)#7252 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-05-01" ["DAU0"]=> int(6) ["DAU1"]=> int(6) ["DAU2"]=> int(6) ["DAU3"]=> int(6) ["DAU4"]=> int(7) ["DAU5"]=> int(5) ["DAU6"]=> int(8) ["DAU7"]=> int(2) ["DAU8"]=> int(5) ["DAU9"]=> int(3) } [28]=> object(stdClass)#7310 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-04-30" ["DAU0"]=> int(4) ["DAU1"]=> int(4) ["DAU2"]=> int(10) ["DAU3"]=> int(5) ["DAU4"]=> int(7) ["DAU5"]=> int(6) ["DAU6"]=> int(3) ["DAU7"]=> int(6) ["DAU8"]=> int(5) ["DAU9"]=> int(4) } [29]=> object(stdClass)#7286 (11) { ["NGAY"]=> string(10) "2023-04-29" ["DAU0"]=> int(10) ["DAU1"]=> int(5) ["DAU2"]=> int(10) ["DAU3"]=> int(7) ["DAU4"]=> int(5) ["DAU5"]=> int(12) ["DAU6"]=> int(7) ["DAU7"]=> int(3) ["DAU8"]=> int(8) ["DAU9"]=> int(5) } } int(2) int(30)
Ngày Đầu
0
Đầu
1
Đầu
2
Đầu
3
Đầu
4
Đầu
5
Đầu
6
Đầu
7
Đầu
8
Đầu
9