XSTP – KQ XSHCM SXTP – Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay, KQXSTP, xổ số thành phố thứ 2, thứ 7 trực tiếp lúc 16h15 tại công ty xổ số Hồ Chí Minh. 

XSTP Thứ 2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 25/9/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
64
giải 7
764
giải 6
8695 2256 3893
giải 5
9103
giải 4
62906 64675 07516 33964 52557 02635 70198
giải 3
18611 29161
giải 2
05151
giải 1
74361
giải đb
275533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh
5 điểm ( 10 lượt )

XSTP Thứ 7 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 23/9/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
80
giải 7
012
giải 6
5684 1237 2470
giải 5
9133
giải 4
68147 29499 72039 37829 33208 37927 36732
giải 3
92160 10185
giải 2
97962
giải 1
70698
giải đb
624153
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 18/9/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
70
giải 7
560
giải 6
4059 2702 4577
giải 5
5205
giải 4
74125 64981 50599 67656 11343 92258 22115
giải 3
63302 59748
giải 2
09577
giải 1
08235
giải đb
471616
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 7 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 16/9/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
30
giải 7
558
giải 6
5724 7685 4802
giải 5
3329
giải 4
34428 87251 33306 30307 03602 29037 57498
giải 3
45321 08472
giải 2
84305
giải 1
37937
giải đb
882724
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 11/9/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
43
giải 7
944
giải 6
8320 1432 3997
giải 5
7682
giải 4
95305 19432 78858 65981 48164 73164 69873
giải 3
86257 77885
giải 2
17447
giải 1
61938
giải đb
111968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 7 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 9/9/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
29
giải 7
571
giải 6
9094 0628 6396
giải 5
2500
giải 4
45671 81673 45037 44277 45996 35190 96676
giải 3
09605 09449
giải 2
44946
giải 1
98392
giải đb
609622
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 4/9/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
40
giải 7
054
giải 6
6281 8646 9141
giải 5
8330
giải 4
08442 43756 70610 66035 80631 06268 03694
giải 3
97282 98493
giải 2
14490
giải 1
55825
giải đb
836515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 7 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 2/9/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
40
giải 7
854
giải 6
9763 3655 1525
giải 5
9317
giải 4
40880 23256 90811 62505 36745 25179 72444
giải 3
59825 95646
giải 2
11175
giải 1
16390
giải đb
558048
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 28/8/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
02
giải 7
642
giải 6
1321 2690 1660
giải 5
1870
giải 4
53086 96273 13162 67721 61595 91677 48509
giải 3
35230 39665
giải 2
85851
giải 1
03274
giải đb
940137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 7 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 26/8/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
54
giải 7
382
giải 6
4628 0725 4367
giải 5
8990
giải 4
65737 45209 54423 91591 16811 27999 15590
giải 3
74987 98112
giải 2
57987
giải 1
84331
giải đb
350837
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 21/8/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
86
giải 7
273
giải 6
8107 3580 6965
giải 5
9603
giải 4
79582 26145 65036 07283 26815 19680 19984
giải 3
49773 08509
giải 2
60373
giải 1
18653
giải đb
371406
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 7 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 19/8/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
87
giải 7
051
giải 6
2559 5339 1645
giải 5
9908
giải 4
41934 04347 76340 01357 70808 14545 87273
giải 3
78843 71357
giải 2
47820
giải 1
92628
giải đb
839926
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 14/8/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
00
giải 7
072
giải 6
4709 6923 5886
giải 5
6820
giải 4
56789 89390 76481 06655 69154 58689 76018
giải 3
15860 35795
giải 2
32130
giải 1
44029
giải đb
791803
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 7 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 12/8/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
91
giải 7
447
giải 6
1087 1844 5264
giải 5
0257
giải 4
88811 29657 85743 01150 51897 89854 54949
giải 3
20956 06593
giải 2
97924
giải 1
31122
giải đb
686154
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 7/8/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
92
giải 7
410
giải 6
2948 3850 7055
giải 5
6786
giải 4
73601 27561 12013 95092 12417 33005 14616
giải 3
88007 48481
giải 2
59824
giải 1
31537
giải đb
813869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 7 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 5/8/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
49
giải 7
189
giải 6
7712 1682 3640
giải 5
7652
giải 4
10588 63765 77234 89040 67525 00512 72256
giải 3
92637 34816
giải 2
26573
giải 1
84448
giải đb
870301
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 31/7/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
61
giải 7
281
giải 6
6796 5352 3785
giải 5
7176
giải 4
77219 87589 05934 10561 95015 55014 77730
giải 3
15605 45450
giải 2
07824
giải 1
53736
giải đb
607905
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

XSTP Thứ 7 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 29/7/2017

Giờ quay thưởng: 16h15' - 16h45'
giải 8
48
giải 7
452
giải 6
0423 1382 7649
giải 5
0334
giải 4
34180 40079 73744 65193 86770 85327 46534
giải 3
19209 14504
giải 2
98151
giải 1
46472
giải đb
156348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thống kê nhanh Đầu-Đuôi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh

Thông tin Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM, Xổ xố TP.HCM (XSHCM) mở thưởng vào Thứ 2, 7 hàng tuần.

Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM (XSHCM – XSTP – KQXSTP – KQXSHCM – SXTP – SXHCM) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (XSKT) Miền Nam, và cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên website Atrungroi.com

Tại website so xo Atrungroi.com quí độc giả có thể xem bảng kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, kết quả xổ số Hồ Chí Minh (XSHCM) siêu chuẩn, siêu chính xác nhất và hoàn toàn miễn phí.

Cơ cấu giải thưởng của Xổ số Hồ Chí Minh (XSHCM)

01 Giải đặc biệt

Trị giá

2.000.000.000 đ

10 Giải nhất

Mỗi giải trị giá

30.000.000 đ

10 Giải nhì

Mỗi giải trị giá

15.000.000 đ

20 Giải ba

Mỗi giải trị giá

10.000.000 đ

70 Giải tư

Mỗi giải trị giá

3.000.000 đ

100 Giải năm

Mỗi giải trị giá

1.000.000 đ

300 Giải sáu

Mỗi giải trị giá

400.000 đ

1.000 Giải bảy

Mỗi giải trị giá

200.000 đ

10.000 Giải tám

Mỗi giải trị giá

100.000 đ

+ 09 giải Phụ đặc biệt phụ dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ

– Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Địa điểm nhận giải trúng thưởng xổ số Hồ Chí Minh (XSHCM):

+ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

+ Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: 08 38394254 – 08 38322832 – 08 38323466

Các từ khóa liên quan

XSTP, XSHCM, SXTP, SXHCM, KQXSTP, KQXSHCM, KQXSTPHCM, KQSXTP, KQSXHCM, XỔ SỐ THÀNH PHỐ, XỔ SÔ HỒ CHÍ MINH

XSTP, Xổ số kiến thiết TP.HCM hôm nay, XSTP hom nay, Ket qua XSTP, xsHCM hom nay, xsktHCM hom nay, so xo kien thiet TP.HCM, xosokienthiet TP.HCM, soxokienthiet TP.HCM, sx kien thiet TP.HCM

XSHCM, Dò kết quả XSHCM hôm nay, ket qua xo so TP.HCM, ket qua so so TP.HCM, ket qua so xo HCM, ketquaxoso, ketquasoxo TP.HCM, kqxs TP.HCM

Xổ số trực tiếp TP.HCM, trực tiếp XSHCM, so xo TP.HCM, xosotp.hcm, xsHCM truc tiep, tttt HCM

Xổ số TP.HCM hôm nay, xo so TP.HCM hom nay, xsHCM, sxHCM, xx TP.HCM, sxtp.hcm, kq xsktHCM, kqxskt TP.HCM

Đài TP.HCM, soso TP.HCM, xổ xố TP.HCM, xo xo TP.HCM, xs TP.HCM, sx TP.HCM

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79